Will Hun­ting

TV Tidningen - - FILM KANALER - Av Jan-Olov An­ders­son

16.30

Un­der­hål­lan­de och gri­pan­de om Will Hun­ting, ar­be­tar­grabb och matte­ge­ni ( Matt Da­mon) från Boston. Han ham­nar i klam­me­ri med rätt­vi­san, men får hjälp av sin mat­te­lä­ra­re ( Stel­lan Skars­gård) och en psy­ko­log ( Ro­bin Wil­li­ams, 1951– 2014). Da­mon vann en Oscar för sitt ma­nus. (Good Will Hun­ting, 1997)

Gri­pan­de med Ro­bin Wil­li­ams och Matt Da­mon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.