Lion

TV Tidningen - - FILM KANALER -

19.00

En historia ur verk­lig­he­ten som en­ga­ge­rar, trå­kar ut och loc­kar till tå­rar. femå­ri­ge Sa­roo ( Sun­ny Pa­war) kom­mer bort från sin fa­milj. Han ham­nar på barn­hem, se­dan hos ad­op­tiv­för­äld­rar ( Ni­co­le Kid­man, Da­vid Wen­ham) i Austra­li­en. Som vux­en ( Dev Pa­tel, från ”Slumdog mil­li­o­nai­re”) sö­ker han si­na röt­ter. (2016)

Sa­roo (Dev Pa­tel) sö­ker si­na röt­ter som vux­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.