Kamp till döds

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.45

En våld­sam fransk ac­tion­film med Ola Ra­pa­ce som bru­tal slags­käm­pe i en fram­tids­dysto­pi. I Frank­ri­ke år 2035 rå­der ar­bets­lös­het, när­mast an­ar­ki och fol­ket hålls lug­na ge­nom att tit­ta på, och spe­la peng­ar på, tv-sän­da slags­mål. Gans­ka myc­ket kli­ché­er, men bå­de Ra­pa­ce och Ruth Ve­ga Fer­nan­dez är bra. (Arès, 2016)

Ola Ra­pa­ce som slags­käm­pe i fram­tids­dysto­pi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.