Melin­da & Melin­da

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

En smart, gri­pan­de och myc­ket ro­lig Woody Al­len- film. Två pjäs­för­fat­ta­re ( Wal­la­ce Shawn, Lar­ry Pi­ne) dis­ku­te­rar om li­vet är ko­miskt el­ler tra­giskt. Se­dan får vi se två ver­sio­ner av en lik­nan­de historia, om Melin­das ( Rad­ha Mit­chell) trass­li­ga liv. En ko­misk, en tra­gisk. Bå­da helt su­ve­rä­na. (2005)

En myc­ket ro­lig film i re­gi av Woody Al­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.