Sång­fåg­lar täv­lar i par

Doo­bi­doo

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

”Doo­bi­doo”, som er­sat­te ”Dig­gi­loo” 2005, är nu in­ne på sin tolf­te sä­song. Många kän­di­sar har pas­se­rat re­vy i det lek­ful­la sång- och mu­sik­pro­gram­met. Den­na gång får pro­gram­le­da­ren Las­se Kronér ce­le­bert be­sök av Katrin Sund­berg och Ren­nie Mir­ro som täv­lar mot El­len Lind­ström och Ro­bert Gustafs­son.

Ren­nie Mir­ro och Katrin Sund­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.