Stan Lee’s lucky man

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Intri­gen tät­nar för kri­mi­na­la­ren Clay­ton ( Ja­mes Nes­bitt). Till­sam­mans med Su­ri ( Ama­ra Ka­ran) hit­tar han be­vis för en kon­spi­ra­tion som ver­kar ha kopp­ling­ar till det ma­gis­ka arm­band som ger ho­nom hans över­na­tur­li­ga för­må­ga. Sam­ti­digt kid­nap­pas en kvin­na från sitt kon­tor.

Har­ry Clay­ton (Ja­mes Nes­bitt).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.