Go’kväll

TV Tidningen - - DAGENS -

18.45

Ota­li­ga är de kän­di­sar som har bju­dit på öns­ke­mid­dag i ”Go’kväll”. Bland and­ra kväl­lens ar­tist Mi­kaeI Wi­e­he, som var en av de förs­ta mid­dags­vär­dar­na. I kväl­lens av­snitt av ma­ga­si­net gör pro­gram­le­dar­na en till­ba­kablick på någ­ra av de mest min­nesvär­da mål­tids­stun­der­na ge­nom åren. Pro­gram­le­da­re är Pia Her­re­ra.

Mi­kael Wi­e­he står på sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.