This me­ans war

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

En bi­sarr bland­ning av spi­ont­hril­ler och ro­man­tisk ko­me­di. Chris Pi­ne och Tom Har­dy spe­lar två CIAa­gen­ter som gör allt till­sam­mans, så­väl på som ut­an­för job­bet. Pro­blem upp­står när de blir kä­ra i sam­ma kvin­na ( Ree­se Wit­herspoon). Hyf­sat tem­po, det är det vän­li­gas­te man kan sä­ga om ”Char­lie’s ang­els”re­gis­sö­ren McG: s film… (2012)

Åk­ten­skap kri­sar – då för­svin­ner hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.