The mo­nu­ments men

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Ge­or­ge Cloo­ney har re­gis­se­rat och spe­lar hu­vud­rol­len i den­na an­norlun­da and­ra världs­krigs­hi­sto­ria. Han le­der en spe­ci­alin­kal­lad grupp med konst­histo­ri­ker och mu­sei­in­ten­den­ter som ska för­sö­ka åter­ta vär­de­full konst som na­zis­ter­na har stu­lit. Bra skå­de­spe­la­re – Matt Da­mon, Bill Mur­ray, Ca­te Blan­chett och John Good­man. (2013)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.