Po­sei­don

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

”SOS Po­sei­don” till­hör­de det ti­di­ga 1970-ta­lets våg av ”ka­ta­strof­fil­mer”. Ny­in­spel­ning­en med dagens mo­der­na spe­ci­a­lef­fek­ter är mer obe­hag­ligt re­a­lis­tisk. För re­a­lis­tisk, folk dränks som råt­tor. Kurt Rus­sell, Josh Lucas, Em­my Ros­sum och Ri­chard Drey­fuss är någ­ra av dem som käm­par för att över­le­va på det sjun­kan­de far­ty­get. (2006)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.