Go­ne girl

TV Tidningen - - DAGENS -

21.30

Da­vid Fin­chers film­ver­sion av Gil­li­an Flynns blad­vän­da­re. Två jour­na­lis­ters ( Ben Aff­leck, Ro­samund Pi­ke) äk­ten­skap ham­nar i kris, se­dan för­svin­ner hon och han blir miss­tänkt för att ha nå­got med det att gö­ra. Smart, väl­spe­lat, spän­nan­de. Men inte ens Da­vid Fin­cher har fått till ett rik­tigt till­freds­stäl­lan­de slut på histo­ri­en. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.