Skräc­kis som fängs­lar tit­ta­ren

Don’t bre­at­he

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

För­ra som­ma­rens sto­ra skräck­suc­cé i USA. Där Fe­de Al­va­rez ny­in­spel­ning av Sam Rai­mis kult­klas­si­ker ”Evil de­ad” (2013) mest var ett osmak­ligt fros­san­de i våld, be­rät­tar den fly­hän­te re­gis­sö­ren här en obe­hag­lig historia i mer re­a­lis­tisk mil­jö. Tre ung­do­mar ( Ja­ne Le­vy, Dy­lan Min­net­te, Da­ni­el Zo­vat­to) ut­an fram­tid i Detro­it, gör in­brott hos ri­ka män­ni­skor för att få ihop peng­ar till en flytt till Ka­li­for­ni­en. En blind en­stö­ring som bor bland i öv­rigt över­giv­na hus och som fått mas­sor av för­säk­rings­peng­ar, ver­kar va­ra ett lätt of­fer. Men han ve­te­ran från kri­get i Irak. Har en livs­far­lig hund. Och har si­na skäl att inte lå­ta in­brotts­tju­var­na kom­ma un­dan le­van­de… (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.