The foun­der

TV Tidningen - - FILM KANALER -

18.00

Histo­ri­en om hur McDo­nald’s blev värl­dens mest fram­gångs­ri­ka ham­bur­ger­ked­ja. Ray Kroc (1902–1984) var li­te grann en af­färs­man i Do­nald Trumps an­da. Ut­an hans af­färs­sin­ne och cy­nism, han ma­nö­vre­ra­de ut brö­der­na som ska­pa­de McDo­nald’s, ha­de det nog ald­rig bli­vit ett världs­im­pe­ri­um. (2016)

Mi­chael Ke­a­ton som McDo­nald’s grun­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.