Ro­bins

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Sanna Nielsen är vi va­na att se som allsång­s­le­da­re i ”Allsång på Skan­sen” om som­rar­na. Nu gäs­tar hon ”Ro­bins” och får en prat­stund med vär­den Ro­bin Pauls­son. Men Sanna är inte den en­da gäs­ten. Den­na gång får sho­wen ock­så be­sök av skots­ke ko­mi­kern Da­ni­el Sloss, som slog ige­nom som ko­mi­ker re­dan i ton­å­ren.

Sanna Nielsen gäs­tar pratsho­wen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.