The Bour­ne iden­ti­ty

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Spän­nan­de ac­tion med Matt Da­mon som mys­tisk hjäl­te. Han vak­nar med min­nes­för­lust och ja­gas från Schweiz till Frank­ri­ke me­dan han in­ser att han själv är en duk­tig agent/mör­da­re – lik­som de som ja­gar ho­nom. På­min­ner om Ja­mes Bond-fil­mer­na och byg­ger på Ro­bert Lud­lums (1927– 2001) bäst­säl­jan­de ro­man. (The Bour­ne iden­ti­ty, 2002)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.