Sher­lock Hol­mes

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En come­back för bå­de Sir Art­hur Co­nan Doyles (1859–1930) fli­tigt fil­ma­de pri­vat­dec­ka­re och för re­gis­sö­ren Guy Rit­chie. Fil­men med Ro­bert Dow­ney jr och Ju­de Law i de två hu­vud­rol­ler­na blev en ovän­tat stor suc­cé. Fick en (säm­re) upp­föl­ja­re. Det­ta är väl­gjord spänning i högt tem­po som åter fick fart på kar­riä­ren för Ma­don­nas ex­ma­ke. (2009)

Come­back för Co­nan Doyles ro­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.