The sal­va­tion

TV Tidningen - - DAGENS -

0.10

En dansk vil­da väs­tern in­spe­lad i Syd­af­ri­ka. Mads Mik­kel­sen och Mi­kael Pers­brandt spe­lar två dans­ka brö­der som för­sö­ker le­va ett fred­ligt liv på den ame­ri­kans­ka prä­ri­en i mit­ten av 1800-ta­let. Men de ham­nar i kon­flikt med Black Cre­eks sto­ra skurk ( Jeff­rey De­an Mor­gan). Re­gis­sö­ren Kristi­an Lev­ring har gjort en myc­ket un­der­hål­lan­de spaghet­tiväs­tern­gry­ta. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.