Frö­ken April

TV Tidningen - - DAGENS -

19.05

Un­der­hål­lan­de ko­me­di om kär­lek bakom ku­lis­ser­na på ope­ran. Le­na Sö­der­blom spe­lar en ba­lett­dan­sös som är hopp­löst för­äls­kad i ope­rans sto­ra stjär­na ( Jarl Kul­le, 1927–1997). Men hen­nes kär­leks­brev till ho­nom ham­nar fel, hos en bank­di­rek­tör, spe­lad av Gun­nar Björnstrand (1909–1986). Re­gis­sö­ren Gö­ran Gen­te­le (1917–1972) skul­le i da­gar­na ha fyllt 100 år. (1958)

Gun­nar Björnstrand och Le­na Sö­der­blom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.