De smi­der flykt­pla­ner

Falsk iden­ti­tet

TV Tidningen - - DAGENS -

23.00

Den frans­ka spi­ons­e­ri­en ”Falsk iden­ti­tet” har fått myc­ket be­röm för sin tro­vär­dig­het och kom­plex­i­tet. Nu är den till­ba­ka i SVT med en tred­je sä­song.

De två förs­ta sä­song­er­na har fått fle­ra kri­ti­ker att ut­näm­na se­ri­en till bätt­re än ame­ri­kans­ka ”Ho­me­land”, som de me­nar har myc­ket att lä­ra i form av ka­rak­tärs­djup och be­rättar­tek­nik.

I sä­songs­star­ten hålls Ma­lotru ( Mat­hi­eu Kas­so­vitz) fort­fa­ran­de som giss­lan av IS. Un­der ti­den tar frans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten DGSE hjälp av Na­dia ( Zi­neb Tri­ki) som ska ut­for­ma en flykt­plan med si­na sy­ris­ka kon­tak­ter.

Ray­mond Sis­te­ron spe­las av Jo­nat­han Zac­caï.

FARLIGT LÄGE När den tred­je sä­song­en av den frans­ka spi­ons­e­ri­en in­leds hålls Ma­lotru fort­fa­ran­de som giss­lan av IS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.