Eb­bot styr mu­si­ka­lisk sku­ta

Ebbots ark

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

En båt, någ­ra ar­tis­ter med si­na fa­vo­rit­lå­tar – och så Eb­bot Lund­berg som mu­si­ka­lisk kap­ten. Det är re­cep­tet för nya pro­gram­se­ri­en ”Ebbots ark”. Eb­bot Lund­berg kän­ner vi ju van­ligt­vis som sång­a­re och mu­si­ker. Men nu gör han en av­stic­ka­re som pro­gram­le­da­re där han bju­der in ar­tis­ter till sku­tan TS West­kust för en mu­si­ka­lisk re­sa från Gö­te­borg till Brän­nö bryg­ga.

– Jag blev till­frå­gad att gö­ra ett pro­gram, men var inte så jät­tein­tres­se­rad svens­ka Gö­te­borgs ar­tis­ter­ge­nom­skär­gård först. Så kom jag på att jag och lå­ter dem all­tid ve­lat gö­ra en tol­ka lå­tar som be­tytt båt­tur­né men va­rit myc­ket för dem, för för lat för att ar­ran­ge­ra att se­dan av­slu­ta med det. Den idén en kon­sert på en ac­cep­te­ra­des, så jag gam­mal is­fa­brik. tänk­te att jag kan I det förs­ta av­snit­tet tes­ta i al­la fall, sä­ger gäs­tas han av Mi­ri­am han. Bry­ant, Ane Brun

Un­der fem pro­gram­och Kap­ten­lot­sar han Röd.

– Jag har valt ar­tis­ter ef­ter per­son­lig­het, i hopp om att ke­min ska bli in­tres­sant. De jag minst ana­de gjor­de störst in­tryck.

And­ra ar­tis­ter som kom­mer att kli­va om­bord är bland and­ra Ve­ro­ni­ca Mag­gio, Tom­my Kör­berg, Lo­reen och Adam Påls­son.

en av gäs­ter­na. Mi­ri­am Bry­ant är MUSIKTURER ”Jag är ju egent­li­gen inte nå­gon seg­lar­kil­le. Men som gal­jons­fi­gur är jag per­fekt!”, sä­ger Eb­bot Lund­berg om sin pro­gram­le­dar­roll. Nu lot­sar han ar­tis­ter ge­nom Gö­te­borgs skär­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.