Cy­kel-VM

TV Tidningen - - DAGENS -

11.50

Cy­kel-VM i Nor­ge in­leds med da­mer­nas lag­tem­po som på ef­ter­mid­da­gen följs av her­rar­nas. En av den 42,5 kilo­me­ter långa ba­nans tuf­fas­te ut­ma­ning­ar är den 1,4 kilo­me­ter långa stig­ning­en i Bir­kelunds­bac­ken. Em­ma Jo­hans­son, som var med och tog VM-sil­ver i lag 2014, kom­men­te­rar täv­ling­en ihop med Ola Bränn­ström.

Em­ma Jo­hans­son som ak­tiv cy­klist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.