Par­la­men­tet

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Po­li­tiskt käb­bel mel­lan bloc­ken är ”Par­la­men­tet” mäs­ta­re på se­dan vå­ren 1999. Pro­gram­met har be­lö­nats med många pri­ser. Och ald­rig tar det slut på po­li­tik att gö­ra sa­tir av. Nu täv­lar blå la­get med Måns Möl­ler och André Wick­ström mot Ro­bert Gustafs­son och Jo­han Ul­vesson i rö­da la­get om snab­bas­te re­pli­ken.

Ro­bert Gustafs­son täv­lar i rö­da la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.