The Bour­ne supre­ma­cy

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Spän­nan­de och myc­ket väl­gjord ac­tion­film, minst li­ka bra som ori­ginal­fil­men. Här fort­sät­ter histo­ri­en där ”The Bour­ne iden­ti­ty” (2002) slu­ta­de. Pa­ret Ja­son Bour­ne ( Matt Da­mon) och Ma­rie ( Fran­ka Po­ten­te) är på re­sa/flykt ute i värl­den, han har fort­fa­ran­de min­nes­för­lust kring sitt ti­di­ga­re liv som agent/mör­da­re åt CIA. (2004)

Kul om grup­pen The Th­ree Stoo­ges.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.