De tre dår­fin­kar­na

TV Tidningen - - DAGENS -

15.10

Brö­der­na Far­rel­lys (”Den där Ma­ry”) un­der­hål­lan­de film om The Th­ree Stoo­ges, en ko­me­digrupp som med sin an­ar­kis­tis­ka slap­stick­hu­mor blev enormt po­pu­lä­ra i USA främst på 1930- och 1940ta­len. De okän­da skå­de­spe­lar­na Chris Di­a­man­to­pou­lou, Se­an Hay­es och Will Sas­so är ut­märk­ta i hu­vud­rol­ler­na. (2012)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.