Kiss kiss bang bang

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Fart­fylld ac­tion och hu­mor när Ro­bert Dow­ney Jr spe­lar en tjuv som av miss­tag upp­täcks ha skå­de­spelar­ta­lang­er och åker till Hol­ly­wood. Där ska dec­ka­ren Val Kil­mer lä­ra ho­nom hur pri­vat­de­tek­ti­ver job­bar, men då blir de bå­da in­drag­na i ett rik­tigt mord­fall. Fil­men sko­jar med gen­rens kly­schor men är ock­så väl­gjord ac­tion på rik­tigt. (2005)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.