Se­värd ko­me­di

Fa­mil­jetrip­pen

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En ko­me­di som inte säl­lan är bru­tal och cy­nisk. Knark­lang­a­ren Da­vid ( Ja­son Su­de­i­kis) i Den­ver blir rå­nad på al­la si­na peng­ar och sitt knark. För att kun­na be­ta­la skul­den till sin chef ( Ed Helms), lo­var han att smugg­la knark över grän­sen mel­lan USA och Mex­i­ko. För att ver­ka mer tro­vär­dig, ska han gö­ra det som en fa­milj i hus­bil. Så han tar med sin strippn­de gran­ne Ro­se ( Jen­ni­fer Aniston), en job­big 18-åring ( Will Poul­ter) i grann­ska­pet och en ton­årstjej ( Em­ma Ro­berts) på rym­men hem­i­från.

Många för­veck­ling­ar upp­står … Många grab­bi­ga skämt, men ock­så en del ovän­ta­de po­äng­er. Klart se­värd. (We’re the Mil­lers, 2013)

ROLLSPEL De låt­sas va­ra en fa­milj för att hjäl­pa en knark­lang­a­re att smugg­la dro­ger mel­lan Mex­i­ko och USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.