Stjärnkoc­kar re­do för strid

Koc­kar­nas kamp

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Ett nytt gäng he­ta koc­kar står re­do att gö­ra upp i kö­ket. Bland dem finns en tv-kock och en des­sert­mäs­ta­re.

För sjät­te gång­en möts någ­ra av Sve­ri­ges mest fram­stå­en­de mat­konst­nä­rer i en strid på kni­ven. Bland de täv­lan­de finns två koc­kar som är li­te mer kän­da för tv-tit­tar­na: Ta­req Tay­lor, tv-kock i bland an­nat SVT:s ”Träd­gårds­ti­der”, och Ma­rie Skogs­tröm som vann förs­ta sä­song­en av ”Des­sert­mäs­tar­na” i Ka­nal 5. De mö­ter tunga mat­proff­sen Erik Vi­de­gård, Linn Sö­der­ström, Ri­chard Wa­je, Carl Is­hi­za­ki, Jo­nas Svens­son och Vik­tor Wes­terlind.

Krö­ga­ren Ma­rie Skogs­tröm har gått till se­mi­fi­nal i Årets kock två gång­er. Hon nap­pa­de på ut­ma­ning­en ef­ter att ha fått frå­gan i fle­ra år.

– Det känns jät­te­spän­nan­de, man vet inte alls vad man har att vän­ta sig. Det är pir­rigt, sä­ger hon.

Vad tyc­ker du om start­fäl­tet?

– Det är jät­te­tufft. Det gäl­ler att hål­la hu­vu­det kallt och att va­ra snabb. Det är li­te spe­ci­ellt att inte ve­ta vad som ska hän­da.

I pre­miä­ren står äpp­len i fo­kus. Först krävs ett sam­ar­be­te, där­ef­ter ska mat­proff­sen le­ve­re­ra per­fek­ta pann­ka­kor. Pär Lern­ström är pro­gram­le­da­re.

vann Ma­rie Skogs­tröm i ”Des­sert­mäs­tar­na” Ka­nal 5 2013.

PROFFS PÅ MATLAGNING Ett nytt vasst gäng täv­lar i kö­ket. Jo­nas Svens­son, Ta­req Tay­lor, Ri­chard Wa­je, Ma­rie Skogs­tröm, Linn Sö­der­ström, Carl Is­hi­za­ki, Vik­tor Wes­terlind och Erik Vi­de­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.