Sol­för­mör­kel­se i fo­kus

Ve­ten­ska­pens värld

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Den 21 au­gusti 2017 rik­ta­de mas­sor av män­ni­skor blic­ken mot him­len för att be­vitt­na den sto­ra sol­för­mör­kel­sen. I vis­sa de­lar av USA var den to­tal. Pro­gram­met skild­rar hur fors­kar­na för­sö­ker ta re­da på mer om hur vår sol fun­ge­rar, om sol­stor­mar kan för­ut­ses och var­för so­lens ko­ro­na är he­ta­re än ytan.

Sol­för­mör­kel­se – ett po­pu­lärt fe­no­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.