Frå­ga dok­torn

TV Tidningen - - DAGENS -

18.45

Vän­tan på nya or­gan kan va­ra lång och plåg­sam . ”Frå­ga dok­torn” har un­der fle­ra år följt Aman­da Pal­mqvist un­der hen­nes vän­tan på att få nya lung­or. Nu gäs­tar hon pro­gram­met för att be­rät­ta om ope­ra­tio­nen och hur hon mår i dag. Lä­ka­ren Gu­nil­la Has­sel­gren sva­rar på tit­tar­nas frå­gor om häl­sa.

Lä­ka­ren Gu­nil­la Has­sel­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.