I dju­rens tjänst

TV Tidningen - - DAGENS -

19.30

I re­a­li­ty­se­ri­en ”I dju­rens tjänst” får tit­tar­na föl­ja med i var­da­gen på tre oli­ka djur­sjuk­hus runt om i lan­det, och där per­so­na­len job­bar hårt för att ta hand om sto­ra och små djur. Un­der re­san får tit­tar­na mö­ta så­väl dju­ren som per­so­ner­na som vår­dar dem och ägar­na som ba­ra vill att de­ras älsk­ling­ar ska bli bra igen.

Någ­ra av dem som hjäl­per djur i nöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.