Dox: Den mys­tis­ke man­nen från Mal­ta

TV Tidningen - - DAGENS -

22.20

För sju år se­dan tving­a­des EU:s snus­kom­mis­sio­när John Dal­li av­gå ef­ter mu­tan­kla­gel­ser. Han skul­le ha ”köpts” av to­baks­in­du­strin. Men allt var inte svart el­ler vitt i den­na historia, av­slö­jar någ­ra dans­ka jour­na­lis­ter. I jak­ten på san­ning­en, gör de en tra­gi­ko­misk re­sa, från Mal­ta till Brys­sels kor­ri­do­rer till en ö i Kari­bi­en. (2017)

Un­der­hål­lan­de om kock på ro­ad­trip.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.