Hor­rib­le bos­ses

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En svart ko­me­di om någ­ra un­der­hug­ga­re ( Ja­son Ba­te­man, Char­lie Day och Ja­son Su­de­i­kis) som pla­ne­rar att få ett dräg­li­ga­re liv ge­nom att mör­da si­na när­mas­te che­fer ( Ke­vin Spa­cey, Jen­ni­fer Aniston och Co­lin Far­rell). Ett lo­van­de upp­lägg som så små­ning­om flam­sas bort trots många bra skå­de­spe­la­re. Med Ja­mie Foxx, Ju­lie Bo­wen och Do­nald Sut­her­land. (2011)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.