Chef

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Jon Fav­reau har pro­du­ce­rat, skri­vit, re­gis­se­rat och spe­lar hu­vud­rol­len i det­ta hjär­te­pro­jekt. Han spe­lar en kock som läm­nar Los Ang­e­les, bör­jar om i Mi­a­mi, åker på en ro­ad­trip med en food­truck och så små­ning­om åter­vän­der till Los Ang­e­les. En un­der­hål­lan­de ba­ga­tell. Med So­fia Ver­ga­ra, Scar­lett Jo­hans­son, Oli­ver Platt och Ro­bert Dow­ney Jr. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.