Strul

TV Tidningen - - FILM KANALER -

15.00

Un­der­hål­lan­de med Björn Skifs som en he­der­lig svensk, som av miss­tag dras in i den kri­mi­nel­la värl­den. Bra skå­de­spe­la­re, bland an­nat Jo­han Ul­ve­son, Gun­nel Fred och Mag­nus Nils­son. Re­gis­sö­ren Jo­nas Frick (1962–2001) skru­va­de och tä­ta bild­språk var åt­minsto­ne då nå­got nytt och ovan­ligt i svensk film. (1988)

Un­der­hål­lan­de med Björn Skifs i hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.