Su­per­su­gen

TV Tidningen - - FILM KANALER -

23.00

Än­nu en Judd Apa­tow­pro­duk­tion där man upp­rät­tar nör­dens an­se­en­de. Två mob­ba­de kil­lar ( Jo­nah Hill, Mi­chael Ce­ra) för­sö­ker få sitt förs­ta ligg in­nan de går ut high school. Hu­morn är ex­tremt vul­gär, men nå­gon­stans i skild­ring­en av des­sa sorg­li­ga kil­lar bul­tar ock­så ett stort med­kän­nan­de hjär­ta. (Su­per­bad, 2007)

Ex­tremt vul­gär hu­mor i Judd Apa­tows film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.