San Andre­as

TV Tidningen - - FILM KANALER -

22.00

Gast­kra­man­de spänning när he­li­kop­ter­pi­lo­ten Ray ( Dway­ne John­son) vid rädd­nings­tjäns­ten i Los Ang­e­les, in­tro­du­ce­ras. Den jord­bäv­ning som en fors­ka­re ( Paul Gi­a­mat­ti) var­nat för, in­träf­far, och hel­ve­tet bra­kar loss längs he­la Ka­li­for­ni­en. Ray ger sig för att räd­da sin dot­ter på väg till nytt plugg. Ma­ka­lö­sa ef­fek­ter. (2015)

Hel­ve­tet bra­kar lös när det blir jord­bäv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.