1939

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.20

Brett upp­lagd krö­ni­ka som un­der tre tim­mar skild­rar Sve­ri­ge un­der and­ra världs­kri­get. Skick­ligt re­kon­stru­e­ra­de 1940-tals­mil­jö­er, men en fö­ga dra­ma­tisk historia, om en värm­länds­ka ( He­le­ne Egelund) som flyt­tar till Stock­holm. Många bra skå­di­sar:

He­le­na Berg­ström, Ing­var Hird­wall, Kris­ter Hen­riks­son med fle­ra. (1989)

He­le­ne Egelund och Per Mor­berg i 40-tals­film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.