White fa­mous

TV Tidningen - - HOJDARE PA WEBBEN -

HBO Nor­dic

Myc­ket kret­sar kring Ja­mie Foxx i den nya ko­me­di­se­ri­en ”White fa­mous”. Foxx är se­ri­ens ex­e­ku­ti­va pro­du­cent och re­gis­sör, och hand­ling­en ba­se­ras del­vis på hans liv i bör­jan av kar­riä­ren. Dess­utom gäst­spe­lar han som sig själv, en fram­gångs­rik pro­du­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.