Bomb scar­red

TV Tidningen - - HOJDARE PA WEBBEN -

Net­flix

Eu­ro­pas ögon rik­tas just nu mot spans­ka Ka­ta­lo­ni­en och själv­stän­dig­hets­kam­pen där. Nya mör­ka ko­me­din ”Bomb scar­red”, med ori­gi­nal­ti­teln ”Fe de etar­ras”, ut­spe­las i en an­nan spansk re­gi­on med lång histo­ria av själv­stän­dig­hets­strä­van: Baski­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.