Hon sam­la­de sa­mer­na

Kvin­nan som sam­la­de Sáp­mi

TV Tidningen - - DAGENS -

20.30

I år fi­ras 100-års­min­net av det förs­ta sa­mis­ka landsmö­tet. En av dem som tog ini­ti­a­ti­vet till or­ga­ni­se­ring­en var El­sa Lau­la Ren­berg. Hon sam­la­de sa­mer­na till kamp och fick stor be­ty­del­se för den po­li­tis­ka ut­veck­ling­en i Sáp­mi. Se­dan 1993 fi­ras sa­mer­nas na­tio­nal­dag den 6 feb­ru­a­ri till min­ne av mö­tet.

El­sa Lau­la Ren­berg por­trät­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.