Gör allt till­sam­mans

En kärlekshistoria

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Hur tätt ihop kan man le­va i en re­la­tion? Det und­rar programledaren Ann-Ma­rie Rau­er när hon träf­far för­fat­tar­pa­ret Alex­an­dra och Alex­an­der Ahndo­ril. Lite av par­te­ra­pi blir det i sam­tals­pro­gram­met ”En kärlekshistoria”, där kän­da kul­tur­par be­rät­tar om sin re­la­tion och sitt ska­pan­de.

Alex­an­der och Alex­an­dra Ahndo­ril skri­ver bäst­säl­jan­de dec­ka­re un­der pseu­do­ny­men Lars Kep­ler till­sam­mans. Det vi­sar sig att paret fak­tiskt gör näs­tan all­ting till­sam­mans – bå­de i var­da­gen och i den för­fat­ta­de fan­ta­si­värl­den. Hur gör de för att in­te kvä­va varand­ra?

Programledaren Ann-Ma­rie Rau­er.

SKRI­VER BÄST­SÄL­JA­RE För­fat­tar­pa­ret Alex­an­dra och Alex­an­der Ahndo­ril be­rät­tar om sin re­la­tion och skri­van­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.