Dox: Win­nie

TV Tidningen - - DAGENS -

23.50

En film om Win­nie Ma­di­ki­ze­la-Man­de­la, nu 81 år. Hon var i många år en om­stridd po­li­ti­ker i Syd­af­ri­ka, sam­ti­digt som hen­nes ma­ke Nel­son Man­de­la (1918–2013) satt i fäng­el­se. De skil­de sig ett par år ef­ter att han blev fri­släppt. En fa­sci­ne­ran­de film om en färg­stark per­son, men fil­men för­lo­rar lite i styr­ka på att den en­si­digt står på hen­nes si­da. (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.