Allt det vack­ra

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.20

Ett en­ga­ge­ran­de och an­norlun­da kär­leks­dra­ma. Ett fö­re det­ta kär­lekspar ( Mag­nus Krep­per, Ann E Jør­gen­sen) träf­fas igen i hans som­mar­stu­ga i Nor­ge, där han skri­ver en pjäs om de­ras liv. Vi får se­dan i åter­blic­kar se de­ras ti­di­ga­re liv, ge­stal­tat som den te­a­ter­pjäs han skri­ver. Mag­nus Krep­per över­ty­gar. (Alt det vak­re, 2016)

En­ga­ge­ran­de och an­norlun­da norskt dra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.