Re­klamin­du­strin inifrån

TV Tidningen - - DAGENS -

20.10

Un­der 1970-ta­let för­änd­ra­des re­kla­men. Det som ti­di­ga­re hand­lat om att ba­ra be­skri­va en pro­dukt rakt upp och ner hand­la­de nu mer om att säl­ja en käns­la. Här be­skrivs hur yr­kes­kvin­nan tog över hem­ma­fruns roll och hur den afro­a­me­ri­kans­ka me­del­klas­sen eta­ble­ra­des.

Om hur re­kla­men för­änd­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.