Se­venth son

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En episk fan­ta­sy­film, ba­se­rad på förs­ta boken i Jo­seph De­la­neys Väk­tar­se­ri­en. Var nog tänkt att bli en ”fran­chi­se”, men fil­men total­flop­pa­de, trots på­kos­ta­de ef­fek­ter och många bra skå­de­spe­la­re: Ben Bar­nes, Jeff Bridges, Ju­li­an­ne Mo­o­re, Kit Ha­ring­ton, Dji­mon Hounsou, Oli­via Wil­li­ams och Ali­cia Vi­kan­der. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.