Bru­ce den allsmäk­ti­ge

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Jim Car­rey i ko­misk hög­form. Han spe­lar lo­ka­la tv-re­por­tern Bru­ce som för­ban­nar Gud när han haft en ovan­ligt då­lig dag på job­bet, i hem­met och ute på stan. Gud, i form av en vit­klädd Mor­gan Fre­e­man, dy­ker då upp och sä­ger ”gör det bätt­re själv”. När Bru­ce får ma­gis­ka kraf­ter, upp­står dock ka­os … (Bru­ce Al­mighty, 2003)

Car­reys roll­fi­gur får ma­gis­ka kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.