The man who knew in­fi­ni­ty

TV Tidningen - - FILMKANALER -

En brit­tisk verk­lig­hets­ba­se­rad histo­ria om Sri­ni­va­sa Ra­ma­nu­jan, en fat­tig ma­te­ma­ti­ker från In­di­en, som un­der förs­ta världs­kri­get får chan­sen att ut­veck­la si­na ma­te­ma­tis­ka te­o­ri­er med en pro­fes­sor ( Je­re­my Irons). In­te så upp­het­san­de, men Dev Pa­tel (”Slumdog mil­li­o­nai­re”) är bra i hu­vud­rol­len. (2015)

Dev Pa­tel glän­ser som in­diskt mat­te­snil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.