Win­gårdh väl­jer gäs­ter

TV Tidningen - - DAGENS -

Uni­ver­se­um i Gö­te­borg, flyg­ledar­tor­net på Ar­lan­da och köp­cent­ru­met Em­po­ria i Mal­mö är någ­ra av al­la kän­da bygg­na­der som Gert Win­gårdh lig­ger bakom. I fy­ra sä­song­er har ar­ki­tek­ten tyckt till om hus­byg­gen i SVT:s ”Hus­dröm­mar”. Nu får vi ve­ta vil­ka gäs­ter han vill bju­da till en fik­tiv mid­dag i ”Go’kväll”.

Win­gårdh har synts i ”Hus­dröm­mar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.