Men in black

TV Tidningen - - DAGENS -

Myc­ket un­der­hål­lan­de ac­tionko­me­di med Tom­my Lee Jo­nes och Will Smith som två hem­li­ga agen­ter som jagar ut­omjording­ar i New York. Högt tem­po, kul di­a­log och fle­ra häf­ti­ga ef­fek­ter. Lin­da Fi­o­ren­ti­no och Vincent D’Ono­frio har färg­star­ka bi­rol­ler. Har fått två upp­föl­ja­re, den se­nas­te ha­de premiär för fem år se­dan. (1997)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.