Pad­ding­ton

TV Tidningen - - DAGENS -

Mi­chael Bonds histo­ri­er om björ­nen Pad­ding­ton har sålt över 30 mil­jo­ner böc­ker, bli­vit tv­se­rie och nu en helt su­ve­rän lång­film. Den di­gi­talt ani­me­ra­de björ­nen (med röst av Nas­sim Al Fa­kir) ham­nar bland rik­ti­ga män­ni­skor, ensam och över­gi­ven, i and­ra världs­kri­gets Eng­land. En ro­lig, smart och klok histo­ria för al­la åld­rar. (2014)

En ro­lig och smart björn­suc­cé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.